Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi – Walim

Walimski Kościół pod wezwaniem św. Jadwigi  Śląskiej  jest bez wątpienia perłą architektury Dolnego Śląska. Wybudowany w latach 1748 – 1751 jako świątynia ewangelicka. Na miejscu drewnianego domu modlitwy z 1741 roku. W połowie XX wieku przeznaczony na parafię katolicką, ufundowany przez wdowę Kramer.

[Obrazek: 63_big.jpg]

Budowla o charakterze barokowo – klasycystycznym posiada organy z 1791 roku, ciekawostką jest chrzcielnica w formie anioła trzymającego misę. W kościele można także podziwiać ambonę ozdobioną personifikacjami  cnót, wiary, nadziei i miłości. Natomiast w kruchcie kościelnej znajdują się epitafia wykonane z piaskowca które noszą inskrypcje von Zedlitzów właścicieli Walimia z przełomu XVII  i XVIII wieku.
Na uwagę zasługują także malowane na blasze Stacje Drogi Krzyżowej z XIX wieku.
Na wieży kościelnej w kształcie kwadratu którą nakrywa hełm, zawieszone są trzy dzwony pochodzące z 1921 roku których fundatorem była miejscowa ludność. Dzwony te zastąpiły dzwony zdemontowane w trakcie pierwszej wojny światowej.
Na wieży znajduje się także zegar z potężnym bardzo rozbudowanym mechanizmem.

W krypcie świątyni spoczywają zmumifikowane zwłoki duchownych ewangelickich członków ich rodzin oraz fundatorów kościoła.
Na uwagę zasługuje fakt odkrycia w podziemiach kościoła trumien z doczesnymi szczątkami właścicieli Walimia. Odkrycia dokonał w 2008 roku na podstawie relacji przedwojennych mieszkańców Walimia Łukasz Kazek który był inicjatorem wyprawy ” W podziemia kościoła „. Wyprawa miała na celu zbadanie informacji mówiących o ukrywaniu przez ostatniego pastora kosztowności oraz depozytów w kryptach kościoła.
Miejsce wiecznego spoczynku znalazł  tu też Karl von Zedlitz pruski prezydent rządu śląskiego mianowany później królewskim ministrem stanu ds. kościoła i szkół.

[Obrazek: walim00015.jpg]

Julia