Kopalnia grafitu Maria – Niedźwiedzica

Kopalnia grafitu Maria w Niedźwiedzicach została założona w 1820 roku na bazie starszych wyrobisk. Składała się z szybu i sztolni, przy czym nie wiadomo do końca, czy te obiekty zostały ze sobą połączone. W każdym razie według zachowanych planów miały być – szyb miał mieć 48 metrów głębokości, sztolnia zaś około 130 m. Kopalnię szybko zamknięto, bo już w 1822, nie wiadomo dokładnie z jakiego powodu, pewnie przyczyną był kiepski grafit bądź jakieś inne powody.

Według fragmentu mapki zamieszczonej w Sudetach nr 6 (63) z czerwca 2006 roku (gdzie kopalnia jest szerzej opisana pod kątem historycznym), wyrobiska znajdowały się gdzieś na południowym stoku góry Brożek. Na skanie LIDAR-owym widać przeobrażenia terenu.

Mapa geologiczna z serii Geologishe Karte von Preussen und benachbarten deutschen Landern. Na niej widać symbol kopalni naniesiony w pobliżu góry Brożek.

M. Stysz, M. Mączka – Kopalnia grafitu Maria w Niedźwiedzicach
Sudety nr 6 (63) czerwiec 2006 :