Kopalnia uranu OP4- Rybnica Leśna – Kulawa Eksploracja

Prowadzone na szeroką skalę od 1948r. poszukiwania rud uranu na terenie Gór Sowich objęły również obszar Rybnicy
Leśnej. Po wstępnych pracach rozpoznawczych w 1954r. podjęto decyzje o wykonaniu sztolni poszukiwawczej, którą to
zamierzano sondować zasobność w rudę tego rejonu. Jednak pod koniec 1955r. zaniechano dalszych prac górniczych z
powodu małej wydajności złoża, które nie kwalifikowało się do eksploatacji na skale przemysłową. W następnych latach
wyrobisko zostało zagospodarowane przez wałbrzyskie wodociągi jako ujęcie wody pitnej dla okolicznych gospodarstw.
Wiadomo, że WPWiK już wiele lat temu zrezygnowało z tej inwestycji i sztolnia jest obecnie nieużywana. Jej wylot znajduje
się na jednym z pół na południe od miejscowości, łatwo go zlokalizować wypatrując okazałej hałdy która przed nim
powstała. W chwili obecnej do kopalni można się dostać przez zbiornik wodny, który jest pozostałością po ujęciu wody.
Dzięki znajdującej się tam drabinie bez problemu można pokonać dwa wysokie progi pełniące kiedyś rolę odstojników.
W tym miejscu zaczyna się już kuta w skale sztolnia zalana wodą do wysokości około 1,3m.

Źródło: http://www.podziemia.eu

 

2 komentarze

    1. Jest film w z którego wyciągnięty został plan ‚printscreenem’
      Mapa z filmu użyta jest pewnie z podziemia.eu – link został dodany.

Dodaj komentarz