Sztolnia „Silberloch” – Kopalnia Srebra

W masywie Wielkiej Sowy znajduje się sztolnia “Silberloch”. Jest to unikatowa XIV-wieczna kopalnia rud ołowiu i srebra.
Zaczęto ją drążyć już w XIV stuleciu. W XV wieku na skutek wojen i szalejącej zarazy nastąpił upadek górnictwa, a do ponownego ożywienia działalności górniczej doszło dopiero w następnym wieku.

“Silberloch” już w XIX stuleciu stanowił cymes wśród atrakcji turystycznych regionu i oznaczano go na wielu mapach. To wyjątkowe świadectwo techniki górniczej, kultywujące sposoby eksploatacji złoża, przewietrzania, odwadniania oraz oświetlenia kopalni czy transportu i przeróbki. W Silberlochu znaleźć możemy dwa pionowe szyby oraz kilka przodków górniczych, zaś w ociosach wyrobiska widoczne są ślady ręcznego urabiania skały młotkiem i klinem oraz materiałami wybuchowymi. Wydobyty kruszec wynoszono na powierzchnię, gdzie był rozdrabniany i wzbogacany. Przy wlocie do sztolni odnaleźć można ślady wstępnego wzbogacania rudy, prowadzonego w procesie ogniowym, eliminującym siarczki. Tak uzdatnioną rudę poddawano dalszej przeróbce w hucie w Złotym Lesie, jednej z trzech znanych nam z terenu Gór Sowich.

[Obrazek: image.png]

[Obrazek: 49610.jpg]

 

Źródło:
Gmina Walim
wroclaw.dolny.slask.pl